Fondue

Meer info volgt.

Arrangementen

Fondue
€ 0,00 p.p.

Fondue buffet 2hr.

verschillende soorten vlees
salade
dessert buffet met chocolade fondue

Fondue
€ 0,00 p.p.

Fondue buffet 2hr.

verschillende soorten vlees
salade
dessert buffet met chocolade fondue
2 spelletjes bowling

Fondue
€ 0,00 p.p.

Fondue incl. drank 4hr.

verschillende soorten vlees
salade
dessert buffet met chocolade fondue
2 spelletjes bowling

Incl. dranken:
Cristal, Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Ice-Tea, Water, Wijn, Koffie en Thee.